Egzamin na przewodnika

Zwykły wpis

Jak podoba wam się taki pomysł? W ramach zaliczenia sadzamy uczestników naszego kursu przewodnikowskiego, kursu drużynowych, szczepowych, namiestników czy może nawet zastępowych, rozdajemy im karteczki i egzaminujemy z wiedzy. Pytanie bynajmniej nie jest czysto teoretyczne, tak zalicza się (lub nie) kursy w wielu środowiskach. Ostatnio na Facebooku pojawiło się nagranie z „testu końcowego”, pisanego przez uczestników pewnego kursu przewodnikowskiego. Przejęci ludzie w mundurach siedzą przy szkolnych ławkach i piszą test z wiedzy. I niby nic w tym dziwnego, w końcu na każdym kursie jakąś wiedzę przekazujemy, więc czemu by jej nie sprawdzić? Co właściwie jest nie tak z testem? Czy powinniśmy tak weryfikować wiedzę naszych uczestników? Czy idea testu zaliczeniowego mieści się w waszej wizji kształcenia harcerskiego?

Czytaj dalej

Reklamy

10 pierwszych razy na kursie drużynowych, czyli (niestety) mało śmieszna refleksja o harcerstwie

Zwykły wpis

Za naszym ZKK obozowy kurs przewodnikowski i kursy drużynowych wszystkich pionów. Dwa tygodnie w lesie – i czego doświadczyli tam nasi uczestnicy? Jasna sprawa, na kursie drużynowych pierwszy raz robisz wiele rzeczy: piszesz plan pracy, dowiadujesz się, że istnieje jakaś „metoda harcerska”, wczytujesz się w statut. Wiadomo, w końcu czegoś tych naszych uczestników mamy uczyć, więc normalne i naturalne jest, że tego nie wiedzą i nie potrafią, kiedy do nas trafiają. Ale pierwsze razy, o których chcę napisać, nie mają nic wspólnego z treściami kursu przewodnikowskiego czy kursu drużynowych dowolnego pionu według jakiegokolwiek standardu. Niektórzy z naszych 50 uczestników (pochodzący z kilkunastu różnych hufców):

Czytaj dalej

Miałam sen…

Zwykły wpis

Miałam taki piękny sen – sen o ZHP, w którym nie było miejsca na półśrodki i szkodliwe kompromisy. W którym metodę uznawano za jedyny możliwy sposób prowadzenia drużyn i przyjmowano ją jako całość, a nie zestaw fajnych pomysłów, z których możemy wybrać sobie to, co akurat nam pasuje.

Czytaj dalej

Nie wszystko OK z OKK

Zwykły wpis

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady zdobywania odznak kadry kształcącej – zasady wprowadzane szybko, ale przy poparciu wielu środowisk uznających, że zmiany są potrzebne. Minął miesiąc, wydawałoby się, że to za mało, aby ocenić jak te nowości się sprawdzają. Niestety, już zaczynają wychodzić na światło dzienne wątpliwości i problemy, które pewnie dałoby się przewidzieć, gdyby cała reforma systemu kształcenia w ZHP przebiegała w spokojniejszej atmosferze i przy odpowiednio pogłębionych konsultacjach i analizach. Piszę to bez satysfakcji, bo OKK jest dla mnie cennym narzędziem pracy z kadrą i martwi mnie to, że pewne rozwiązania tę pracę utrudniają.

Czytaj dalej

Za wcześnie na stypę, czyli jak to jest z tą metodą?

Zwykły wpis

W styczniowym numerze CZUWAJ hm. Grzegorz Całek przedstawił dość apokaliptyczną wizję stanu Harcerskiego Systemu Wychowawczego („Refleksja nad naszą metodą”), stwierdzając, że „należy pozbyć się postawy bezkrytycznej, „na klęczkach” wobec naszej metody” i wzywając do wprowadzenia do niej (bliżej nieokreślonych w artykule) zmian, ponieważ metoda „nie działa”.

To ostatnie stwierdzenie, chociaż przedstawiane przez autora jako kontrowersyjne, nie jest nowością. Już od dłuższego czasu w instruktorskich dyskusjach pojawia się wątek źle funkcjonującej w niektórych drużynach i gromadach metody. Spora część instruktorów zgadza się, że nie jest różowo, i że należy coś z tym zrobić. Do tego momentu zgadzam się z autorem artykułu w 100%. Niestety, później padają pewne stwierdzenia, z którymi trudno mi się utożsamić, albo które nie są moim zdaniem dobrze w artykule uzasadnione i nie mamy danych, pozwalających na ich ocenienie.

Czytaj dalej

Zmiany w systemie kształcenia: podsumowanie spotkania

Zwykły wpis

owlbedearlierW dn. 4 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawicie ZKK Hufca Łódź-Polesie i Łódzkiej Szkoły Instruktorskiej oraz goście, czyli hm. Jacek Smura z GK i hm. Joanna Skupińska, komendantka CSI. Celem spotkania było uzyskanie przez nas odpowiedzi na pytania sformułowane przez ZKK Hufca Łódź-Polesie w liście otwartym dotyczącym zmian w systemie kształcenia. Zadaliśmy bardzo wiele pytań i oto czego udało nam się dowiedzieć:

Czytaj dalej