3 podejścia do ZOKK

Zwykły wpis

Nie ma co długo opowiadać. Mam za sobą 3 podejścia do ZOKK. Podejście 1 – poprawny wniosek, podejście 2 – wniosek buntowniczki, podejście 3 – wniosek krytyczny. Do trzech razy sztuka.

Czytaj dalej

Reklamy

Porażka wychowawcza?

Zwykły wpis

Na Zlocie ZHP w Gdańsku spędziłam 10 dni. Widziałam tam całkiem sporo harcerzy, ale często zastanawiałam się czy dostrzegam między nimi także harcerstwo. I już nie chodzi mi tylko o noszenie munduru, bo to głównie swoją postawą, a nie strojem świadczyć powinniśmy o harcerskiej postawie. Tymczasem obserwowałam szereg zachowań niespójnych z deklarowanymi przez nas wartościami. Czy to aby na pewno są tacy młodzi ludzie, jakich chcemy wychowywać w tej organizacji, czy ich postawa jest zgodna z tym co mamy określone w Prawie Harcerskim, czy może jednak gdzieś popełniliśmy błąd i ponieśliśmy porażkę wychowawczą?
Czytaj dalej

Ocena pracy drużyn

Zwykły wpis

W wielu środowiskach funkcjonuje tzw. system mian (nazywany czasem także kategoryzacją, klasyfikacją czy współzawodnictwem drużyn). Jest to system pozwalający namiestnikowi (a w zasadzie komendzie hufca) z jednej strony ocenić pracę drużyny, a z drugiej, tym samym narzędziem, mobilizować kadrę drużyny i całą drużynę do lepszego działania. Każde środowisko może przyjąć odpowiedni dla siebie system, którego zaletą, jest kompleksowa ocena pracy drużyny, oparta na funkcjonowaniu elementów metody. Czytaj dalej

Nie każdy z czerwoną podkładką to mistrz

Zwykły wpis

Harcmistrzowie są w tej organizacji od samego początku. Najpierw jednak, określenie to oznaczało mistrzów harców, tych którzy na pracy skautowej się znali, organizowali ją i jej przewodzili. To byli, ci wokół których gromadzili się inni. Później harcmistrz, już jako stopień dla dojrzałych w swej pracy instruktorów, na trwałe zaistniał w harcerskim słowniku i zawarty był w każdym kolejnym systemie stopni instruktorskich.

Czytaj dalej

Wsparcie drużynowego w hufcu

Zwykły wpis

W trakcie jednej z konferencji  „Dobre hufce, dobre praktyki” jeden z paneli problemowych poświęciliśmy na rozmowę o tym,  jakich drużynowych chcielibyśmy mieć u siebie w hufcach. Wszyscy wiemy, jak ważnymi postaciami w naszej organizacji są drużynowi i jak wiele od nich zależy. Związek opiera się na pracy drużynowych, czemu wyraz dał w ostatniej strategii. Stawiamy zatem naszym drużynowym wysokie wymagania, z których ich później rozliczamy. Często jednak zapominamy, że mamy bardzo duży wpływ zarówno na to kto zostaje drużynowym i jak został do tej funkcji przygotowany. Czytaj dalej

Egzamin na przewodnika

Zwykły wpis

Jak podoba wam się taki pomysł? W ramach zaliczenia sadzamy uczestników naszego kursu przewodnikowskiego, kursu drużynowych, szczepowych, namiestników czy może nawet zastępowych, rozdajemy im karteczki i egzaminujemy z wiedzy. Pytanie bynajmniej nie jest czysto teoretyczne, tak zalicza się (lub nie) kursy w wielu środowiskach. Ostatnio na Facebooku pojawiło się nagranie z „testu końcowego”, pisanego przez uczestników pewnego kursu przewodnikowskiego. Przejęci ludzie w mundurach siedzą przy szkolnych ławkach i piszą test z wiedzy. I niby nic w tym dziwnego, w końcu na każdym kursie jakąś wiedzę przekazujemy, więc czemu by jej nie sprawdzić? Co właściwie jest nie tak z testem? Czy powinniśmy tak weryfikować wiedzę naszych uczestników? Czy idea testu zaliczeniowego mieści się w waszej wizji kształcenia harcerskiego?

Czytaj dalej

Czuwaj! Poszukuję kursu dla zastępowych.

Zwykły wpis

Żaden dłuższy lub krótszy kurs nie przygotuje dziewczynki do samodzielnej pracy kierowniczej, że od zastępowej w większości wypadków nie można wymagać daleko posuniętej samodzielności. Nie jest ona w stanie przenieść na teren zastępu wskazań metodycznych i programowych, gdy są one podawane w oderwaniu od życia danego zastępu. Dziewczyna winna pracować, rozwijać się i kształtować systematycznie, w odpowiednim zespole i pod odpowiednim kierunkiem.

Kształcenie starszyzny harcerek, Wydział Kształcenia Starszyzny Głównej Kwatery Harcerek, reprint wydania z 1936, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, s. 6-7. Czytaj dalej